Forbrug af lægemidler hos diabetes patienter i region Sjælland

Project Details

Description

Registerstudie af forbrug af udvalgte lægemidler blandt diabetes patienter: En undersøgelse af medicin forbruget blandt diabetikere i Region Sjælland (sammenholdt med forbruget i andre regioner) i relation til smertestillende lægemidler (N02), psykoleptika (N05), psykoanaleptika (N06), midler mod blodpropper (B01), midler mod fedme (A08), antiinflammatoriske og antirheumatiske midler (M01) samt relevante lægemidler til behandling af diabetisk neuropati. Formålet med undersøgelsen er at kortlægge om diabetespatienter i Region Sjælland indtager mere af ovennævnte medicintyper end i resten af landet og på baggrund af dette vurdere om der er særlige indsatser der skal iværksættes.
StatusActive
Effective start/end date01/10/19 → …

Collaborative partners

  • Steno Diabetes Center Sjælland (Project partner)
  • (lead)

Keywords

  • diabetes

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.