Forbrugerdannelse og bæredygtighed

Project Details

Description

Hvordan kan børns handlekraft i forhold til økonomi, forbrug og ressourcer forstås som en udvikling af 'forbrugerdannelse'? Det kræver ny viden om børns livsbetingelser og strategier i en virkelighed præget af digitale medier, bæredygtighedsdilemmaer og multikriser (klima, krig, inflation, energi, mm.).
Manglende aktuel viden er et problem for skoler, erhvervsliv, og samfundet som helhed når børns skal inkluderes som elever, kunder og borgere.

Det er nødvendigt med en tværfaglig indsats for at kunnne opfylde projektets formål, idet dækkende og tidssvarende forståelse af børns livsverden ikke løses ved at undervise dem isoleret i f.eks. finansielle kompetencer om renter vs. 'ÅOP'.
Forbrug, mediebrug, digitale kompetencer, værdien af followers/clicks/likes og bæredygtighed - forstås dårligt i isolerede faglige søjler.
Projektets viden efterspørges i forhold til marketing, i den finansielle sektor, og ligeledes indenfor læring, udvikling af PISA undersøgelser mm.

Key findings

Projektet vil mobilsere viden til gavn for professioner og uddannelser indenfor adskillige områder indenfor PÆD/SAMF/ERHVERV (finans og marketing): børn som direkte forbrugere og marked, børn som aktører i familiers forbrug, børn som mediebrugere, finansøkonomiske services rette mod børn, undervisning og måling af børns forbruger-selvforståelse og forbrugerdannelse.
Konkrete resultater og viden vil blive formidlet i forskningspublikationer, brede medier, fagmedier.
Short titleForbrugerdannelse
StatusActive
Effective start/end date01/06/2331/12/24

Keywords

  • consumption
  • social science courses
  • general education
  • learning, educational science and teaching
  • marketing