Forebyggelse af genindlæggelser af ældre pt.

  Project Details

  Description

  Projektet ønsker at skabe viden om betydningen af sociale faktorer samt den kommunale hjemmesygepleje/hjemmepleje og borgerens oplevelser i forhold til uhensigtsmæssige genindlæggelser efter korttidsindlæggelser.

  Forskningsspørgsmålene vil blive besvaret gennem et mixed method forskningsdesign – to registerstudier og en kvalitativ undersøgelse - som er organiseret i tre delstudier.
  StatusFinished
  Effective start/end date23/03/1530/06/17

  Keywords

  • sociale skills
  • prevention
  • qualitative method
  • nursing
  • quantitative method