Forråelse - en begrebsanalyse

Project Details

Description

Der er behov for et klart vidensgrundlag til at fremme kommunikationen inden for socialt arbejde, hvor der de senere år er fremkommet et væld af begreber, der dækker over arbejdets, til tider, skadelige virkning for såvel den professionelle som borgeren. Forråelse er ét af disse begreber. Men hvordan forstås ’forråelse’ i det sociale arbejdes felt? Dette forskningsprojekt søger via et litteraturstudie og en eidetisk inspireret variationsproces at identificere essensen og variationsbredden af begrebet ’forråelse’ for at sikre en klar og præcis forståelse heraf.

StatusActive
Effective start/end date01/01/2331/12/24