Forsøg med fri tekstlængde på skriftlig opgave

Project Details

Description

Forsøg med fri tekstlængde på sygeplejerskeuddannelsens 7.1-opgave i efteråret 2022

Layman's description

Formålet med forsøget er at undersøge hvilken effekt suspension af et maksimalt antal anslag til den interne skriftlige prøve har på opfyldelse af læringsmål og kriterier for prøven. Formålet retter sig både mod den karaktermæssige effekt og mod eksplorativt at udforske, om de studerende anvender de ændrede rammer til at skrive bedre argumenterede opgaver og dermed demonstrerer et højere akademisk niveau.

Key findings

Foreløbig evaluering fører til tilbagevenden til tidligere rammer for opgave
StatusFinished
Effective start/end date07/02/2231/12/22

Keywords

  • education, professions and jobs