Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning

Project Details

Description

Forsøget er igangsat og finansieret af Undervisningsministeriet. Ministeriet ønsker at udvikle og afprøve en ny faglighed i teknologiforståelse i folkeskolen, som skal danne og uddanne børn og unge til at tage aktiv del i en samfundsudvikling præget af hastig teknologisk udvikling. Forsøgsprojektet skal afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen og fremme at elevers kritiske og kreative forholden sig til, anvendelse og udformning af teknologi. Projektet omfatter både forsøg med et selvstændigt teknologifag og med teknologi i fag. Forsøget er et 3-årigt samarbejdsprojekt mellem 46 skoler.
Short titleTekforsøget.dk
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1831/12/21

Collaborative partners

  • University College of Nothern Denmark (Project partner)
  • Attractor, Rambøl (Project partner)
  • VIA University College
  • UCL University College
  • University College Copenhagen (lead)
  • VIA

Keywords

  • teacher education