Project Details

Description

Forskningsprojektet følger VIA Sygeplejerskeuddannelsens udviklingsprojekt "Projekt Bedre Overgang" (PBO) og dets udvikling af 6 prøvehandlinger. Prøvehandlingernes hensigt er at skabe bedre overgang for sygeplejestuderende mellem teori og praksis. Link til beskrivelse af projekt Bedre overgang (https://www.ucviden.dk/da/projects/bedre-overgang-mellem-teoretisk-og-klinisk-undervisning-p%C3%A5-via-sy).Forskningens ambition er:
•At skabe indsigt i hvordan prøvehandlingerne praktiseres, og hvorledes de studerende oplever at disse forløb giver læringsværdi i form af bedre overgang (sammenhæng) mellem teoretisk og klinisk undervisning
•at skabe viden om, hvordan de studerende som subjekter skaber og oplever sammenhæng i deres uddannelse og udvikler professionsidentitet, samt identificere bagvedliggende antagelser og teori-praksis forståelser.
•ikke vurdere godt / skidt om prøvehandlingerne eller underviserne, men skabe ny viden gennem systematisk at udforske hvad det er, der sker og hvordan. Fx følge og udforske hvordan de studerende kommer i tvivl om, hvorvidt de skal please den kliniske vejleder eller underviseren. Og ved systematisk analyser af projektets udviklingens materialer.

StatusFinished
Effective start/end date01/05/2130/06/23

Keywords

  • education, professions and jobs
  • disease, health science and nursing