Project Details

Description

Programmets genstandsfelt er inklusion forstået som alle menneskers mulighed for at deltage i fællesskaber, der understøtter udvikling, læring og medborgerskab i et livslangt perspektiv.
Denne forståelse indebærer i praksis, at inkluderende fællesskaber handler om alle og ses som en almen og grundlæggende opgave for professions-udøvelsen.
I programmet og dets videnproduktion er der fokus på den kompleksitet og de dilemmaer, som arbejdet med inklusion indebærer, og det undersøges endvidere, hvordan denne kompleksitet kan håndteres af de professionelle.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1631/12/20

Keywords

  • inclusion

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.