Project Details

Description

Projektet Forskningens Døgn 2019 har til formål at oplyse og engagere skoleelever i forskning i lyd og formidling gennem animation, film og virtual reality installationer.

Projektet bestod af 2 hovedaktiviteter fordelt på 2 dage. Aktiviterne er kort beskrevet herunder:

29.4: ”Hvad Lyden Gør Ved Os” – oplæg og workshop for 4 klasser på mellemtrin (Vestervangskolen, Viborg + Houlkjærskolen, Viborg) i samarbejde med Center for Soundstudies i Aarhus samt Animated Learning Lab, VIA University College

Program (oplæg og workshop i 2 hold, bygninger) 1 heldagsprogram)

09.00 – 12.00: Fælles oplæg ”LYD” ved lydforskere fra Center for Soundstudies, Aarhus Universitet. Herefter arbejdes der klassevis, med små workshops i lydoptagelse, redigering og ”lytning”.

12.30 – 15.00: Fælles oplæg ”ANIMATION” ved animationskonsulenter fra Animated Learning Lab. Herefter arbejdes der klassevis, i workshops, hvor eleverne anvender optaget lyd og producerer animeret indhold til en samlet film.

30.4: ”Lyd og musik i Virtual Reality” - Åben Hus og oplæg om VR lyd og kunstprojekter for udskolingsklasser (Vestfjendsskolen, Viborg og Nordre Skole,Viborg) , i samarbejde med kunstnerne Tindrum, Decochon og Agota Vegso.

Program (åbent hus, oplevelse og 4 oplæg) – 2 hold - formiddag + eftermiddag
4 oplæg/oplevelser som holdene roterer mellem:

1. VR, værk og lyd - Introduktion til og oplevelse/sansning ved VR installation: Songbird, Tindrum

2. Introduktion og interaktion med VR musikuniverset MUX, Decochon

3. Oplæg og fremvisning af The Animation Workshop's arbejde med videnskabsformidling gennem TED-Ed (TED education), en digital online platform for animationsfilm der formidler viden og videnskab.

4. Prøv VR briller og læg mærke til hvilken forskel lyduniverset gør for oplevelsen

Mennesker orientere sig i verden gennem sanserne. Det er forskelligt fra menneske til menneske hvilken sans der er den dominerede. Vi kan træne os i at bruge flere sanser, ved at blive bevidste om deres medier og deres effekter. Gennem den udvidede bevidsthed om vores sansninger vil vi kunne udvikle mere effektive læringssituationer og værdsætte verden omkring os mere.

Vi har valgt at fokusere på samspillet mellem sansningen af lyd og produktion af animation, idet involvering af flere sanser, eks. lyde, visuelle udtryk og kropslig bevægelse skaber et mere varieret og rigt billede af verden omkring os og dermed nytænkende løsningsforslag på problemer i fremtiden.

Deltagerne selv producere små værker digitalt på deres IPads eller smart phones. Først ved at optage lydene omkring dem og dernæst sanse disse gennem ”fordybet lytning”. Deltagerne indgår i grupper i en planlægnings- og produktionsproces og skaber animation (værker og fortællinger i bevægelse) baseret på en lydoptagelse.

Layman's description

Aktiviteter og workshops i forbindelse med Forksningens Døgn 2019

Key findings

180 elever, fordelt efter følgende:
29.4 – 1x 4. klasse (20 elever) + 3 x 6.klasse (64 elever)
30.4 – 1x 8.klasse (23 elever) + 3x 7. klasser (65 elever) + 8 besøgende.
Short titleFD19
StatusFinished
Effective start/end date07/01/1901/05/19

Keywords

  • aesthetics, design and media