Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn - en kvalificering af det tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Project Details

Description

Dette forsknings- og udviklingsprojekt har som mål at udvikle et redskab, der kan sikre et velfunderet teoretisk og empirisk grundlag i den pædagogiske og socialfaglige praksis, og dermed kvalificerer det tværfaglige samarbejde om en tidlig indsats i forhold til potentielt udsatte børn i alderen 3 til 6 år. Målet er opdelt i 2 delmål; 1) At udvikle et observations- og beskrivelsesredskab – et kommunikativt redskab mellem de to faggrupper, og 2) At udvikle en casebook med beskrivelser af typiske børn, deres adfærd og forløb. Disse redskaber udvikles i samarbejde med de to professioner, der skal tage dem i anvendelse, nemlig pædagoger i daginstitutionerne og socialrådgiverne, der i forvaltningsregi arbejder med børn og unge. 6 daginstitutioner og rådgivere fra 2 socialforvaltninger har deltaget i projektet.
Projektet tager udgangspunkt i, at udsathed (og derfor også potentiel udsathed) hos børn ikke er teoretisk eller forskningsmæssigt afdækket nok til at give en brugbar definition. Dette efterlader den enkelte professionelle til at vurdere udsathed ud fra egen og arbejdspladsens erfaring og private værdisæt (Niels Plough, SFI 07:25) - i stedet for en faglig funderet vurdering. Samtidig er der ikke et redskab på området, der kan hjælpe og guide pædagogen og socialrådgiveren i deres arbejde med en tidlig indsats overfor potentielt udsatte børn. Potentielt udsatte børn er i projektet set som børn, der udviser enkelte tegn på trivselsproblemer eller har visse indikatorer på belastninger i livssituationen, der kan give anledning til en spirende bekymring.
Ideen er, at den viden, der fremkommer af projektet, ikke kun skal være anvendeligt for praksis, men også må føres tilbage til uddannelserne. Her er målgruppen både efter- og videreuddannelse men også grunduddannelserne på både det pædagogiske og socialfaglige område.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/0831/12/09

Keywords

  • systematic social observation