Forskningscirkler på tværs af uddannelsesfelt, forskningsfelt og professionsfelt - et kvalitetsløft

Project Details

Description

Udviklingsprojektet har etableret 2 forskningscirkler i UCL i 2017 med henblik på at afprøve, udvikle og implementere et koncept forskningscirkler i UCL.

Layman's description

Forskningscirkler er en metode, der sætter ramme for et møde mellem forskere, undervisere og praktikere. Forskningscirkler har til formål at udvikle praksis og producere ny viden på tværs af uddannelsesfelt, forskningsfelt og professionsfelt.

Key findings

Der har været gennemført en forskningscirkel om Dagtilbud og en forskningscirkel om Kulturformidling i 2017 som er blevet grundigt evaluerede. Erfaringerne herfra er blevet formidlet på forskningskonferencen i UCL i november 2017 og der er blevet udarbejdet en lille folder til beskrivelse af konceptet.
Short titleForskningscirkler
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1631/12/17

Keywords

  • schools, courses and institutions
  • management, organizational development and innovation
  • education, professions and jobs