Forskningsmæssig impact og International Formidling inden for Fundamentals of Care i en Uddannelsesmæssig Kontekst.

Project Details

Description

Projektet har tre primære formål, der vil bidrage til at fremme og formidle forskning i Fundamentals of Care i en uddannelsesmæssig kontekst samt positionere og cementere Sygeplejerskeuddannelsen, UCN som toneangivende inden for området:

1. Formidling af forskningsaktiviteter fra Styrkeområdet Fundamentals of Care:
Formålet er at intensivere formidlingen af de forskningsaktiviteter, der udføres på eller er tilknyttet UCN inden for Styrkeområdet Fundamentals of Care. Dette omfatter at udvikle målrettede kommunikationsstrategier og kanaler, der effektivt når ud til interessenter på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Gennem workshops, konferencer, publikationer og onlineplatforme (hjemmeside) vil vi sprede vores resultater og opnå øget synlighed inden for forskningsområdet.

2. Etablering og styrkelse af et internationalt forskningsnetværk:
Formålet er at fremme samarbejde og vidensdeling på globalt plan. Medlemmer af styrkepositionen vil arbejde på at etablere og styrke et internationalt forskningsnetværk inden for Fundamentals of Care. Dette netværk vil inkludere samarbejdspartnere fra andre universiteter, forskningsinstitutioner og sundhedsorganisationer. Gennem netværksaktiviteter, såsom konferencer, workshops og fælles forskningsprojekter skabes en platform for internationalt samarbejde og viden udveksling for medlemmerne af styrkepositionen, der vil gavne både UCN og det globale samfund.

3. Udvikling af kompetencer til at prioritere og implementere forskningsaktiviteter:
Formålet sigter mod at styrke kompetencerne hos de ansvarlige inden for styrkepositionen Fundamentals of Care. Dette vil omfatte træning (mentorship-program) og uddannelse i forskningsprioritering, planlægning og implementering. De ansvarlige for styrkepositionen vil arbejde på at udvikle en kultur af forskningsbevidsthed og effektivitet inden for Sygeplejerskeuddannelsen, UCN, hvilket vil føre til bedre ressource allokering og større impact af styrkeområdets forskning.

Gennem disse formål vil projektet skabe et miljø, der fremmer viden og kompetencer inden for Fundamentals of Care og styrke Sygeplejerskeuddannelsen, UCN's position som en førende aktør inden for Fundamentals of Care i en uddannelsesmæssigkontekst på både nationalt og internationalt niveau.
Short titleFoC in an Educational Context
StatusActive
Effective start/end date01/11/2331/12/24

Collaborative partners

  • Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje
  • (lead)