Forskningsprojekt om sammenhængen mellem D-vitamin status og type 2 diabetes og hjertekarsygdom i Grønland

Project Details

Description

Projektet rummer forskningsstudier i relationen mellem D-vitamin status hos voksne inuit og type 2 diabetes og hjertekarsygdom
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1201/01/15

Keywords

  • disease, health science and nursing

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.