Forskningsprojekt om visitations- og opfølgningsprocesser for børn (203408)

    Project Details

    Description

    Projektet har fokus på det tværfaglige samarbejde omkring visitations- og opfølgningsprocesser for børn i relation til deres skolegang og sociale trivsel. Projektet belyser på hvilke måder visitations- og opfølgningsprocesser organiseres lokalt og hvilke forskellige professionelle som det tværfaglige samarbejde omfatter. De professionelle er bl.a. psykologer, områdekoordinator for socialrådgivere, konsulenter, talehørepædagoger, skoleledere, ergoterapeuter, lærere og pædagoger og de er forankret i en variation af institutionelle felter. Hensigten er at nuancere og kvalificere indsigt i hvilke organisatoriske rammer som får betydning for visitationsprocesser og opfølgninger for børn og hvordan forskellige professionelle løbende forhandler og forstår hvad der skal til for at bistå børn i vanskeligheder. Gennem involvering af de professionelle på tværs af institutionelle felter identificeres hvad de erfarer som muligheder, dilemmaer og barrierer, set fra forskellige faglige positioner.
    StatusFinished
    Effective start/end date01/09/1431/12/15