Forskningsprojektet ´Helhedsorienteret plan som aktivt og virksomt grænseobjekt`: et følgeforskningsprojekt til projekt ´Helhedsorienteret indsats (HI)´

Project Details

Description

´Helhedsorienteret plan som aktivt og virksomt grænseobjekt` er et følgeforskningsprojekt til projekt ´Helhedsorienteret indsats (HI)´ i Faaborg-Midtfyn kommune. HI projektet udspringer af en kommende ny hovedlov der skal samle indsatser fra love på beskæftigelses-, sundheds-, social- og undervisningsområdet i en helhedsorienteret indsats. HI projektets formål er arbejde helhedsorienteret med familier der har særlige støttebehov, så der kan sættes bredt ind overfor familiens problemer. Projektets genstandsfelt er helhedsorienterede planer, den koordinerende sagsbehandler og inddragelse af netværksbaserede metoder. Forskningsprojektet ´Helhedsplan som aktivt, virksomt og helhedsorienteret grænseobjekt´ har til formål at undersøge hvordan borgerne oplever netværksinddragelse, hvordan det tværfaglige samarbejde koordineres samt hvilken betydning organisering af projektet og indsatsen/planen har for at helhedsplanen som grænseobjekt kan blive aktivt, virksomt og helhedsorienteret. Teoretisk bygger projektet på ideen om grænseobjekter (Star & Greisemer 1989), koordineringsteori (Thompson, 2003) og institutionel teori. Empirisk indhentes data via observation af handleplansmøder, interviews med familien samt fokusinterviews med de fagprofessionelle og dokumenter som tilblives i projektforløbet.
StatusFinished
Effective start/end date04/01/2105/12/22