Forskningsværksted om "Udsathed"

Project Details

Description

Forskning og Innovation på UCSJ arrangerer i samarbejde med RUC forsningsværskedet om "Udsathed". Forskningsværkstedet er et tilbud til undervisere og ansatte på UCSJ, der arbejder med forsknings- og udviklingsprojekter, en lektorkvalificering eller som går med tankerne om at skrive en ph.d.-afhandling.
På Forskningsværkstedet vil forskere og kolleger bidrage med input, feedback og konstruktiv kritik i forhold deltagernes egne projekter. Der bliver arbejdet med at kvalificere projektarbejdets forskellige faser; fra projektdesign og præcisering af problemstilling over videnskabelig metode, analyse og fortolkning til skriftlig formidling og skrivning. Der vil også blive arbejdet med forskerroller, positioner i feltet og konkrete muligheder for publicering. Forskningsværkstederne er således inspirationsrum og opkvalificering i ét.
I forskningsværkstedet om ”Udsathed” arbejdes der med sparring og præsentation af projekterne med fokus på dilemmaer og udfordringer, der opstår i projektforløbet. I værkstedet er der desuden oplæg om metode og metodologi af de erfarne forskere, der er tilknyttet værkstedet.
Temaerne i dette værksted kan være perspektiver som f.eks:

- social ulighed
- inklusion og eksklusion af borgere med særlige behov i institutioner – f.eks.
skoler, børneinstitutioner boinstitutioner for handicappede og på
arbejdspladser omsorgssvigt på børne-, unge og ældreområdet

StatusFinished
Effective start/end date02/09/1331/12/15

Keywords

  • social inclusion
  • socially endangered youth
  • youth in care
  • socially endangered children
  • children in care
  • socially endangered people
  • social exclusion
  • intellectually disabled