Forudsætninger for Samskabelse

Project Details

Description

Projektet undersøger,- og søger at operationalisere sammenhængen mellem tre faktorer i samskabelse; deltagerforudsætninger, systemiske forudsætninger og procesdesign. Dette gøres i samarbejde med aktører i professionen og resultatet vil bidrage til at kvalificere samskabelsesprocesser i velfærdsprofessionerne gennem direkte interaktion samt gennem formidling af projektets resultater i en bredere kreds; studerende, peers samt aktører i professionerne. Der er fokus på at fremme mulighederne for ligeværdig deltagelse for borgere i udsatte positioner samt for borgere med nedsat funktion. Projektets metode er deltagende observation i kombination med et tilnærmet aktionsforskningsdesign (Nielsen & Aagard, 2010; Lewin, 2016; Scharmer, 2007). I dette design indgår udvikling af samskabende metoder i sam-arbejde med praksisfeltet og dialogisk analyse af processer. Der vil være et sær-ligt fokus på processernes karakter, de implicitte og eksplicitte forudsætninger for at deltage i samskabelsesprocesser samt borgernes kapabiliteter og deltagerforudsætninger (Nussbaum, 2011; Kjeldsen; 2018).

Key findings

Forventede resultater af projektet er, at der udvikles metoder, der kan bidrage til at skabe ligeværdige samskabelsesprocesser. Ydermere genererer projektet viden om intentioner og perspektiver i samskabelse, implicitte og eksplicitte forudsætningskrav i samskabelsesprocesser, samt kapabiliteter og deltagerforudsætninger i samskabende processer.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/20

Collaborative partners

  • Fonden Krobakken
  • (lead)

Keywords

  • social work and social conditions