Project Details

Description

Iværksætteri, kreativitet og entreprenørskab afføder respekt og prestige i det danske samfund. Ofte omtales entreprenører endda som vor tids rockstjerner. Til gengæld opfattes faglige håndværk ofte som værende mindre ’cool’. Dette er besynderligt, idet mange entreprenører og kreative ildsjæle netop tager udgangspunkt i et fagligt håndværk. I projektet etableres en række undervisningsforløb i udskolingen med henblik på at gøre det tydeligt for eleverne, at faglige håndværk rummer mange muligheder i forhold til fremtidig karriere og i forhold til at være kreativ, innovativ og iværksættende. Således er projektets mål, at elever i folkeskolen oplever, at de håndværksbetonede fag er spændende, attraktive og cool, og at eleverne derfor tilvælger erhvervsuddannelserne. Projektet er støttet af Nordea Fonden.

StatusFinished
Effective start/end date01/03/1901/03/21

Collaborative partners

 • Marievangsskolen
 • Zealand Buiness College
 • Slagelse Erhvervscenter
 • FRIRUM
 • Broskolen
 • Nymarkskolen
 • University College Absalon (lead)

Keywords

 • learning, educational science and teaching
 • children and youth
 • education, professions and jobs
 • aesthetics, design and media

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.