Fra marken til byggeriet – Biogene materialer i en cirkulær tankegang

 • Sack-Nielsen, Torsten (Principle researcher)
 • Mølgaard, Anders (Co-researcher)
 • Strømann-Andersen, Jakob (Co-researcher)
 • Park, Anders Ole (Co-researcher)
 • Jørgensen, Uffe (Co-researcher)
 • Nielsen, Dennis Hyllested (Co-researcher)
 • Overgaard, Rikke (Co-researcher)
 • Overgaard, Morten (Co-researcher)

Project Details

Description

Fra marken til byggeri

Landbrug, fødevarer og byggeri.
Tre brancher, der tilsammen står for omkring 60 procent af Danmarks samlede CO2-udledning. Og som hver især har den bundne opgave at realisere de ambitiøse, men nødvendige reduktioner.

Nu er en tværfaglig gruppe af forskere fra landbrug og byggeri, fødevareeksperter, håndværkere, arkitekter og praktikere gået sammen om at undersøge potentialerne i sidestrømme fra landbruget til fremstilling af fremtidens biogene byggematerialer.

I stedet for lade plantefibre ende i afbrænding kan vi med fordel bruge ressourcerne i bygninger, som ikke blot erstatter CO2- og energitunge konventionelle byggematerialer, men også bliver en meget kosteffektiv carbon capture-løsning, da CO2 bliver lagret og bundet i materialerne i potentielt flere hundrede år.

Lige nu forsøger de tre brancher at leve op til massive CO2-reduktioner i hver deres ’silo’. Med dette projekt vil vi vise, hvad vi kan opnå, hvis brancherne arbejder sammen på tværs om at finde fælles løsningsrum til gavn for natur, miljø og klima.


Projektet består af tre spor:

I det første spor evaluerer vi tolv forskellige landsbrugsafgrøder og deres sidestrømme i forhold til de planetære grænser med korn som sammenligningsgrundlag. Dermed foretager vi en holistisk vurdering ud fra i alt seks aspekter såsom biodiversitet og nitratudvaskning for at træffe de bedst mulige valg.

I det andet spor fremstiller vi en række prototyper på biogene byggematerialer, herunder isolerings- og plademateriale. De første indikative tests sammenligner egenskaberne med konventionelle byggematerialer, så potentialet bliver tydeligt. Der er lagt op til langt flere og mere dybdegående tests i de næste faser, så vi kan sikre gennemtestede løsninger i byggeriet.

I det tredje spor udvikler vi et koncept og design for et nyt LivingLab på en eksisterende gård, hvor alle tre brancher – landbrug, fødevarer og byggeri – kan teste kredsløbstankegangen fra mark til hhv. bord og byggeri i drift.

I projektgruppen indgår VIA University College, Aarhus Universitet, Michelin-restaurant Moment,
Henning Larsen Architects, Borg Rådgivning og TræVærk.

Projektet er støttet af Rambøllfonden og Realdania.

Key findings

Projektet konkluderer, at det tværfaglige samarbejde mellem landbrug, fødevarer og byggeri har et betydeligt potentiale til at skabe bæredygtige omlægninger af alle tre brancher. Vi kan undgå potentielle konflikter om dyrkningsareal og skabe maksimal værdi af afgrødernes sidestrømme.

Det har vist sig muligt at omsætte planetære grænser til et analytisk værktøj til evaluering af afgrøder. I projektet har vi evalueret en række afgrøder – primært med det formål at demonstrere metoden, idet vi ikke mener, at formålet bør være at finde én afgrøde, der skal udgøre fremtidens byggemateriale.

Ved at anvende sidestrømme fra landbruget, defineret af fødevaresektoren, som udgangspunkt for byggematerialer, er det muligt at transformere byggesektoren fra at udlede drivhusgasser til at oplagre dem.

Ud fra indikative tests i sammenligning med konventionelle referencematerialer har de udvalgte biogene materialer vist en tilsvarende eller bedre performance i forhold til brand, lyd og varmeakkumulering. Vi ser et stort potentiale i fortsat at teste potentielt kommercielle byggematerialer.

Et tæt samarbejde mellem landbrug, fødevarer og byggeri er nødvendigt, hvis vi vil realisere ambitiøse klimamålsætninger og en holistisk kredsløbstankegang med de planetære grænser for øje. Biogene, CO2 -lagrende byggematerialer er afgørende for at komme i mål.
Fremstillingen af disse kræver flere grundige tests, så projektgruppen vil følge op på en opskalering af projektet samt etablering af et LivingLab, hvor vi løbende kan afprøve og udskifte materialer i et simuleret naturligt miljø.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/2231/12/23

Collaborative partners

 • Henning Larsen Architects
 • TræVærk
 • Restaurant Moment
 • VIA (lead)
 • Aarhus University
 • VIA University College