Fra ny viden til praksis

  • Rønnow, Kirsti Frimodt (Principle researcher)
  • Petersen, Dorte Lund (Co-researcher)
  • Andersen, Elisabeth Mølholm (Co-researcher)
  • Ingstrup, Mette Louise Wraagaard (Co-researcher)
  • Olesen, Søren Gytz (Co-researcher)
  • Dybdal, Ellen Margrethe (Co-researcher)

Project Details

Description

Projektet tager udgangspunkt i at Morsø kommune i forbindelse med efteruddannelsesaktiviteter indenfor neuropædagogikken, har fundet en række udfordringer i forbindelse med at implementere ny viden i praksis.
Formålet med projektet er via udvikling og afprøvning af nye transfer-fremmende indsatser og implementeringsmetoder tilpasset de lokale organisatoriske forhold, at generere viden om og redskaber til transfer og implementering af ny viden i organisationen.

Projektet skal ud over den direkte kompetenceudvikling i praksisfeltet også resultere i en (eller flere) publicerede artikler om barrierer og strategier for implementering af ny viden samtidig med, at Morsø kommune erhverver redskaber til at fortsætte arbejdet med implementering af ny viden i praksisfeltet med henblik på spredning til kommunens institutioner.
Projektet er et aktionsforskningsprojekt der bygger på et forløb med designed based resarch blandt medarbejdere og ledere og denne proces følges op af forskningscirkler. Der arbejdes ud fra grundspørgsmålet : Hvordan skabes motivation, refleksion, læring og handling blandt medarbejderne, idet der tages udgangspunkt i beboernes behov i kombination med personalets viden fra neuropædagogikken?
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1518/12/15