Fra styring til ledelse: frisættelse af skoleledelsen i den danske folkeskole

Project Details

Description

Forskningsprojektet vil undersøge hvilke typer af ledelse, som frikommuneforsøget kræver i planlægnings- og gennemførelsesfasen. Der fokuseres på hvordan skoleledelsen og pædagogiske ledere håndterer kompleksiteten i en dereguleret folkeskole. Hvordan omstilles og ledes Skolen uden ekstern styring? Samtidig repræsenterer frikommune-forsøget også et ’window of opportunity’, hvor skoleledelsen kan sanere, reformere og de organisatoriske komponenter i lyset af den høje grad af autonomi i skoleledelsen.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/2101/03/24