Project Details

Description

Formålet med projektet er at udvikle en it-understøttet undervisnings- og skolekultur, der er undersøgende og eksperimenterende med udgangspunkt i de fire elevpositioner (eleven som kritisk undersøger, eleven som analyserende modtager, eleven som målrettet og kreativ producent samt eleven som ansvarlig deltager) og baseret på et bredt dannelsesperspektiv, hvor digitalisering ses i tæt sammenhæng med og på tværs af sko- lens fag, elevernes faglige trivsel og skolens viden og erfaringer.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2330/06/25

Collaborative partners

  • Ringkøbing-Skjern Kommune (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • school development