Fra undervisning til forskning

Project Details

Description

I projektet ”Fra undervisning til forskning” organiseres et kollegialt kollaborativt fællesskab, hvor der eksperimenteres med at kombinere undervisning, forskning/udvikling og artikelproduktion.
Formål:
• At finde veje til at kombinere forskning/udvikling med undervisning
• At finde veje til at involvere studerende i forskning/udvikling
• At finde veje til at producere forskningspublikationer i kollegiale kollaborative fællesskaber.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1801/02/21

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.