Project Details

Description

Gennem aktionslæring med pædagoger i Frederiksberg kommune at udvikle på hvordan ipad og andre teknologier kan indgå meningsfyldt i leg og i pædagogiske processer.
StatusFinished
Effective start/end date15/11/1731/12/18

Keywords

  • information and communication technologies and e-learning
  • play

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.