Administrationsbachelorstuderendes professionsidentitet

Project Details

Description

Forskningen og innovationsprojektet handler om at undersøge hvordan Administrationsbachelorstuderende forstår og oplever deres profession. Hvordan italesætter og beskriver de deres kobling mellem teori og praksis, i det sidste år af studiet i forbindelse med praktikken og BA-projektet.
AcronymFremAd
StatusActive
Effective start/end date31/01/2030/06/26

Keywords

  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.