Fremtidens fritidspædagogik – eksperimenter og leg med rammer, muligheder og aktiviteter i klubregi

Project Details

Description

BUPL-udviklingsprojektet vil give ansatte på Sct. Georgsgården Børne og Ungdomscenter mulighed for, at undersøge, udvikle og afprøve pædagogisk tilrettelagte aktiviteter med udgangspunkt i institutionens nye fysiske rammer og med det formål, at besvare hvordan fremtidens fritidspædagogiske tilbud kan se ud. Projektet vil anlægge sig et skarpt blik for, hvordan man fremadrettet kan arbejde med koblingen mellem byudvikling, det pædagogiske institutionstilbud og inkluderende rum for brugerne samt for grupper af byens borgere, der ikke ellers benytter sig af fritidspædagogiske tilbud. Det er projektets tese, at fritidspædagogik der virker, kræver forståelse for hvordan de fysiske rammer kan anvendes, er forankret i en stærk pædagogisk-didaktisk tilgang og en forstærket opmærksomhed rettet mod institutionens omgivelser og nærområde.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2320/12/24

Collaborative partners

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • research designs, theory and method
  • children and youth
  • aesthetics, design and media