"Fremtidens skole i Høje Taastrup kommune" - Kompetenceudvikling af teamfacilitatorer på alle skoler

 • Vejen, Britta (Co-researcher)
 • Christensen, Ole (Principle researcher)

  Project Details

  Description

  Hvert team på alle skoler i Høje Taastrup kommune har en teamfacilitator, der agerer som forandrings- og forankringsagent og som skal understøtte, at teamet fastholder og udvikler en reflekterende praksis.
  Teamfacilitatoren uddannes til at planlægge og facilitere teammøder, så teamet arbejder som et professionelt læringsfællesskab med fælles praksis og fælles elever. Gennem kompetenceudviklingsforløbet arbejder facilitatoren tæt sammen med den eksterne konsulentgruppe.
  Det er målet, at alle teamfacilitatorer skal kunne udvikle og understøtte faglige læringsfællesskaber sammen med skoleledelsen og vejlederne samt bidrage til, at teamet fungerer som et lærende team, der med afsæt i arbejdet med elevernes læring og trivsel har fokus på faglighed, fordybelse og refleksion.
  Short titleKompetenceudvikling af teamfacilitatorer
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/1801/01/20

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.