Fremtidens Skole, kapacitetsopbygning i Gladsaxe Kommune

Project Details

Description

Samtlige lærere og pædagoger i Gladsaxe Kommune deltager i minimum 4 dages målrettede forløb ift. udviklingen af lærerfaglig teknologiforståelse og de pædagogiske forandringer, som realiseringen af strategien for Fremtidens Skole fordrer (https://gladsaxeskole.aula.dk/laering-og-udvikling/fremtidens-skole).
Det pædagogiske personale er medskabere af forløbet over de 4 dage, der alle foregår i Future Classroom Lab på Campus Carlsberg. Deltagerne skal undervejs udvikle eksperimenter i egen praksis og sparre på tværs af skoler og teams. Den faglige ledelse skal sikre, at kapacitetsopbygningen kan ske, så det pædagogiske personale har frirum og rammer til at arbejde med pædagogiske nybrud i deres undervisning. Desuden skal de løbende sparre med det pædagogiske personale ift. indsatsen, ligesom de skal varetage lokal forankring over tid. Dette arbejde støttes i særlige dage og møder for den samlede skoleledelse. Blandt andet gennem at en repræsentant er med den sidste dag i forløbet over 4 dage.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/1831/12/21

Collaborative partners

  • Gladsaxe Kommune (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions
  • children and youth