From Sustainable Refurbishment to Sustainable Facility Management

Project Details

Description

Formålet med projektet er i overensstemmelse med Nordic Built Chartret at videreudvikle og styrke nordiske Facility Management kompetencer. Vi vil gerne med dette projekt rette fokus på, hvordan man på Bygningskonstruktøruddannelsen i Danmark i samarbejde med Chalmers i Sverige og NTNU i Norge, kan styrke implementeringen af den nyeste forskningsviden om bæredygtighed i forhold til FM-funktionens opgaver og processer i alle byggeriets faser - fra idé til driftsfase og byggeriets livscyklus.

Key findings

Der er i projektet blevet udviklet undervisningsmateriale for problembaseret læring på tværs af de skandinaviske lande. De studerende har fået et større kendskab til bæredygtig FM. Arbejdet har altså bidraget med vigtigt viden til branchen, ligesom den viden kommer yderligere i spil, når de studerende afslutter deres uddannelse og bringer den ud i erhvervslivet.
I projektet har samspillet med den skandinaviske FMbranche været vigtig, fordi virksomhederne har delt viden om, hvorledes bæredygtig FM påvirker deres forretning.
Short titleBæredygtig FM
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1503/09/18

Collaborative partners

  • Chalmers University of Technology (Joint applicant)
  • Norwegian University of Science and Technology (Joint applicant)
  • KEA, Københavns Erhvervsakademi (Joint applicant)
  • Konstruktørforeningen (Joint applicant) (lead)

Keywords

  • construction, environment and energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.