Fysisk aktivitet og sundhed for unge voksne med psykisk lidelse

Project Details

Description

Unge voksne med psykiske lidelser er ofte fysisk inaktive, hvilket kan give følgevirkninger med nedsat energi til deltagelse i hverdagslivet og på lang sigt øget risiko for udvikling af livsstilssygdomme. Vi forventer igennem en kvalitativ undersøgelse i samarbejde med pædagoger og beboere på 2 botilbud i Hjørring kommune at belyse de muligheder og barrierer for fysisk aktivitet, som de unge voksne med psykiske lidelser møder i deres hverdag.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1831/12/18

Keywords

  • health, nutrition and quality of life