Gør noget - få det godt for mennesker med psykiske vanskeligheder

Project Details

Description

udvikling af manual byggende på det Amerikanske Lifestyle Redesign og det dansk udviklede Gør noget - få det godt for ældre. Manualen er udviklet til ergoterapeuter, der arbejder med mennesker med psykiske vanskeligheder og sundhedsfremme
StatusFinished
Effective start/end date01/03/1301/01/15

Collaborative partners

  • (lead)
  • DSI Nettet (Project partner)
  • Psykiatrisk Center Bispebjerg (Project partner)

Keywords

  • occupational therapy
  • social psychiatry

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.