Gamification i journalistikken – en analyse af interaktive dokumentarer

Project Details

Description

Projektet undersøger potentialet i den nye men voksende journalistiske
genre kaldet interaktiv dokumentar.
Vi forestiller os at projektet består af følgende tre elementer:
Element 1:
En kortlægning af litteraturen på området samt en videnudveksling med
relevante aktører. På baggrund af denne kortlægning sker så en
udvælgelse og en analyse af 5-10 interaktive dokumentarer med henblik
på at belyse potentialet når det gælder:
A: Journalistisk storytelling (Steffen)
B: Interaktion/Navigation (Karsten)
Element 2:
Test af gamification-software såsom Klynt og StoryKit, der måske tillader
tilgængelig produktion af interaktiv dokumentar. Denne test
gennemføres som en del af undervisningen på Mundus-uddannelsen i
Aarhus og på Visuelt Design i Emdrup.
Element 3:
På baggrund af 1 og 2 udvikles nogle best practice guidelines, der dels
skal anvendes i undervisning og dels kan anvendes i branchen.
StatusActive
Effective start/end date01/10/2130/09/23

Keywords

  • interactive design