GBL21: Game-Based Learning in the 21st Century

 • Hanghøj, Thorkild (Principle researcher)
 • Storgaard, Lene Cicilie (Principle researcher)
 • Dissing Møller, Lise (Principle researcher)
 • Bundsgaard, Jeppe (Principle researcher)
 • Bremholm, Jesper (Co-researcher)
 • Kabel, Kristine (Co-researcher)
 • Nielsen, Birgitte Lund (Co-researcher)
 • Ejsing-Duun, Stine (Co-researcher)
 • Skott, Charlotte Krog (Co-researcher)
 • Lützen, Peter Heller (Co-researcher)
 • Jensen, Erik Ottar (Co-researcher)

Project Details

Description

Projektets centrale hypotese er, at elever kan udvikle 21st century skills gennem deltagelse i spilrelaterede læringsaktiviteter og designprocesser. Dette undersøges på 5. og 7. klassetrin i dansk, matematik og naturfag, hvor effekten af interventionen måles med en kompetencetest gennem et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT) med 20 indsatsskoler og 20 kontrolskoler. Derudover antages det, at interventionen kan øge elevernes trivsel, der måles gennem de nationale trivselsmålinger, og at den kan øge elevernes indre faglige motivation, der måles gennem C-PLOC motivationsskalaen. Endelig antages det, at projektet kan øge 7. klassernes faglige præstationer, som måles gennem deres karakterer halvvejs gennem 8. klasse

Layman's description

Det er et centralt mål for projektet at udvikle spilforløb, evalueringsredskaber og didaktiske principper, som kan hjælpe danske lærere med at fremme elevers 21st century skills. Projektet vil udvikle didaktiske principper og redskaber, der kan støtte elevers designprocesser og formativ evaluering af 21st century skills. Derudover vil projektet videreudvikle open source evalueringsplatformen LimeSurvey til at måle elevernes 21st century skills, som vil kunne overføres til andre undervisningskontekster. En række af projektets udviklede materialer vil blive distribueret gratis efter projektets afslutning. Samtidig er det et centralt mål for projektet at styrke de deltagende virksomheders udvikling og udbredelse af deres læringsressourcer. Endelig er det også et væsentligt mål for projektet at komme med anbefalinger og designprincipper til læremiddelproducenter og spiludviklere med henblik på at udvikle læringsressourcer, der kan fremme elevers 21st century skills.
Short titleGBL21
AcronymGBL21
StatusFinished
Effective start/end date01/10/1701/10/22

Collaborative partners

 • Aalborg University (lead)
 • The Danish University of Education (Project partner)

Keywords

 • learning, educational science and teaching
 • research designs, theory and method
 • schools, courses and institutions
 • children and youth
 • education, professions and jobs
 • Media, communication and languages