Project Details

Description

Baggrund
I foråret 2020 blev det internationale samfund ramt af en pandemi, som i Danmark førte til nedlukning af hele samfundet, inklusiv de pædagogiske institutioner. Efter en måneds karantæne beredte det danske samfund sig på en kontrolleret genåbning. Som led i indsatsen mod corona blev der dog taget en række generelle tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand. For daginstitutionerne betød den gradvise genåbning, at forældre, børn og det pædagogiske personale måtte indstille sig på at følge en række stramme retningslinjer udstukket af Sundhedsstyrelsen. Projektet baserer sig på et feltarbejde, der ved brug af deltagerobservation og interview, følger genåbningen af 2 århusianske dagtilbud ovenpå covid-19 med særlig fokus på pædagogernes arbejde og erfaringer samt betydningen af de helt ændrede rammer for pædagogikken, børnenes trivsel samt relationer mellem børn og voksne i vuggestuen.

Forskningsspørgsmål
Hvordan påvirker de stramme retningslinjer dagtilbuddene skal følge ifm genåbning af samfundet det pædagogiske arbejde og børnenes generelle trivsel – og hvad kan vi lære af de erfaringer som gøres?

Forventede resultater
Udvikling og afprøvning af nye organiseringer og rutiner i dagtilbuddet.
Gentænkning af pædagogiske selvfølgeligheder.
Ændrede handle- og deltagelsesmuligheder som følge af bedre normeringer og ny organisering
Viden om små gruppers betydning for børns trivsel.

Genstandsfelt
Det dagtilbudspædagogiske arbejde og samarbejde med forældre og børn.

Samarbejdspartnere
Hanne Hede Jørgensen, lektor, ph.d-studerende, VIA UC
Hanne Værum Sørensen, lektor, ph.d., VIA UC
Børnehuset Rundhøj, Aarhus V
DII Skovkanten, Viby
Short titleCorona-projekt
StatusFinished
Effective start/end date16/04/2015/04/22

Collaborative partners

Keywords

  • daycare institutions

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.