Genjord - Arbejdsgruppen for bæredygtig keramisk praksis

Project Details

Description

GenJord er en udviklingsproces og et netværksforløb, hvor bæredygtighed tænkes ind i det keramiske fag via en forskningsmæssig tilgang, hvor eksperimenter, undersøgelser og analyser åbner op for nye metoder og æstetiske værker. Resultaterne skal kunne bruges direkte af de deltagende keramikere i deres praksis og vidensdeles med andre keramikere og undervisere indenfor det keramiske område. Målet er at gentænke et ressourcetungt fag, så det i fremtiden kan blive mere leve- og bæredygtigt.

Vi vil i løbet af projektet blandt andet diskutere og undersøge: Hvordan leret kan tilvejebringes mere bæredygtigt? Hvilke forskelle vil ændrede brændingsmetoder gøre på klimaaftryk, udtryk og holdbarhed? Hvilke bearbejdningsmetoder kræver færre ressourcer? Hvilke æstetiske overvejelser og kvaliteter kan inddrages for at sikre en bæredygtig og holdbar keramisk produktion? Hvordan genanvender vi keramikaffald optimalt? Og hvordan kan analyserne inddrages i den fremtidige praksis og til undervisning?

Som en vigtig del af projektet er danske keramikere inviteret ind som medskabere. Netværk og vidensudveksling skal skabe nye muligheder, som kan nå ud til keramikere, undervisere og deltagere rundt om i landet.

Projektet blev startet op med en fælles workshop den 25. november 2023 med oplæg fra Anne Louise Bang, ph.d., tekstildesigner og forsker i bæredygtighed og design ved Via University College, Christina Schou Christensen, keramiker og studielektor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Ninna Gøtzsche, keramiker samt Helle Bovbjerg, keramiker og projektleder på GenJord.

På workshoppen blev der diskuteret problemstillinger og arbejdet med en række hypoteser, som fremadrettet undersøges i de arbejdsgrupper, der blev dannet på dagen.

8. juni 2024 afholdes den anden workshop med opsamling af resultater, oplæg ved eksperter, fælles afprøvninger og diskussioner. Denne skal danne afsæt for udvidelse og igangsætning af nye testområder.

Projektets resultater præsenteres ved et stort symposium den 2. november 2024 på CLAY Keramikmuseum Danmark. Her vil man kunne gå på opdagelse i et omfangsrigt ArtLab, som præsenterer spændende projekter og ny viden indsamlet i løbet af projektperioden. I løbet af dagen vil der blive delt erfaringer og ny viden, som man kan arbejde videre med i egen praksis. Sidst men ikke mindst vil vi også her invitere aktuelle eksperter ind, som kan samle op på viden og samtidig pege på alternative spor og metoder til grøn omstilling.

I løbet af hele projektperioden vil der være online og fysiske talks, vi vil dele relevante links, og erfaringer her på siden. Derfor vil siderne løbende blive udfoldet, så du kan bruge det som en vidensbank om bæredygtig keramik.

Projekt GenJord søger ikke løsningén, men fokuserer på refleksioner og idéer, der åbner op for nysgerrighed, undersøgelser, der fører til ny viden og tilgange til faget.

Key findings

Støttet af Statens Kunstfond, 40 keramikere arbejder i et år med keramik og bæredygtighed. Workshop/symposium i nov 2023, juni 2024 og nov 2024.
StatusActive
Effective start/end date25/11/2302/11/24