Grænseoverskridende brugerinddragelse

 • Sørensen, Nelli Øvre (Co-researcher)
 • Thingstrup, Signe (Co-researcher)
 • Thingstrup, Signe Hvid (Co-researcher)
 • Jydebjerg, Camilla Sabroe (Principle researcher)
 • Andersen, Randi Nygård (Co-researcher)
 • Rosenberg, Charlotte (Co-researcher)
 • Nielsen, Tine (Co-researcher)
 • Sillesen, Agnete Oline (Co-researcher)
 • Sommer, Finn (Co-researcher)
 • Sørensen, Nelli Øvre (Co-researcher)
 • Skjødt, Ulla (Co-researcher)
 • Vestbo-Nielsen, Michelle (Co-researcher)
 • Traugott-Olsen, Lars (Co-researcher)
 • Thingstrup, Signe (Co-researcher)

Project Details

Description

Delprojektet skal udvikle, eksperimentere og forske i nye demokratiske inddragelses – og deltagelsesformer mellem udsatte borgere, brugerorganisationer, civilsamfundets aktører og velfærdsprofessionelle. Formålet er at styrke civilsamfundets rolle i udvikling af velfærdssamfundet, samt den enkelte borgers aktive medborgerskab.

Projektet beskæftiger sig med brugerinddragelse i forhold til to områder af væsentlig betydning for borgeres liv – beskæftigelsesindsatsen og digitalisering af den offentlige sektor. De to områder har det til fælles, at de begge er præget af en række lovgivningsmæssige krav og pligter i forhold til borgerne. Det er endvidere områder, hvor der er et defineret mål, som de berørte borgere er nødt til at deltage i indfrielsen af som led i deres kontakt med det offentlige system. Målet for beskæftigelsesindsatsen er, at borgeren kommer i arbejde og undervejs i ledighedsforløbet deltager i en række foranstaltninger som defineres som beskæftigelsesfremmende. I digitaliseringsstrategien er målet, at kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt, og borgerene i vidt omfang skal betjene sig selv via internettet.

Projektet har også fokus på borgere med psykiske og udviklingsmæssige funktionsnedsættesler i den faktiske forvaltning.
Vi ønsker i projektet at udvikle viden om og eksperimentere med metoder og arbejdsformer, som kan styrke brugerinddragelse og nye deltagelsesformer i den borgernære indsats. Vi er særligt interesserede i, hvordan brugerinddragelse kan implementeres og udfoldes på områder, der samtidig er præget af, at borgerne stilles overfor krav og udfordringer, som de ikke nødvendigvis er enige i eller kan have svært ved at indfri, og som kan opleves som svært forenelige med at praktisere brugerinddragelse.

Vi ønsker også at udvikle viden om de muligheder og barrierer, som borgerne ser i mødet med de velfærdsprofessionelle og frivillige.
StatusFinished
Effective start/end date02/09/1331/12/14

Collaborative partners

 • (lead)
 • Roskilde University (Project partner)

Keywords

 • elderly
 • it
 • brugerinddragelse
 • labour law
 • labour market