Grøn omstilling i byggebranchen – fra project-as-practice perspektivet

Project Details

Description

Projektet bygger videre på Ph.D. projektet: On Project Management – a semiotic approach to project-as-practice. I løbet af denne ansøgning vil følgende elementer fra Ph.D projektet blive uddybet:
- Den praksis-teoretiske tilgang til sammenhængen mellem praksis og den sociale virkelighed,
- “Helping” adfærd, som et delkategori af Organizational Citizenship Behavior (se beskrivelse under formål)
- Temporalitet ift. den betydning en afslutnings-/termination dato har på adfærd i projekter, samt
- Den etnografiske metode tilgang.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2431/12/25

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.