Project Details

Description

Den grønne omstilling og klimakrisen trænger sig på som et vigtigt undervisningstema for alle skolens fag. Bæredygtighedsdannelse handler ikke blot om naturvidenskabelig viden, men rummer også æstetiske, etiske og historiske spørgsmål, som de humanistiske fag har en lang tradition for at behandle. Undersøgelser viser imidlertid, at undervisere i humanistiske fag savner viden om, hvordan deres fag og fagligheder kan være et vigtigt element i skolens samlede tværfaglige bestræbelse på at ruste børn og unge til en fremtid præget af grøn omstilling og samfundsmæssige ændringer relateret til klimaforandringer.

Målet med projektet er at ruste sprogfagslærere til bedre at integrere bæredygtighed i sprogfagene. Projektet sigter mod at give konkrete anvisninger samt inspirere til implementering af bæredygtighed i sprogfagsundervisningen så det kan forankres på egen skole og undervisning.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2431/12/24