Gramma3

Project Details

Description

Projektet undersøger gennem et fokuseret etnografisk design hvordan grammatikundervisning i skolens tre største sprogfag dansk, engelsk og tysk praktiseres.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1831/12/20

Collaborative partners

  • Nationalt Videncenter for Læsning (Project partner)
  • VIA University College (Project partner)
  • University College Capital (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.