Grib bolden fra Sofie Linde - her er den nye tids bedste løsninger

Project Details

Description

Sofie Linde gav bolden op ved konkret og direkte at adressere seksuel chikane og magtmisbrug. Diskussionen er ikke længere, om sexisme finder sted på danske mediearbejdspladser, men hvordan vi håndterer og forebygger.
I et forsøg på at kunne opnå konstruktive løsninger på problematikken vil dette projekt fokusere på, hvilke tanker en række udvalgte ledere fra mediebranchen gør sig om netop løsninger.
Formålet med disse interviews er at give indblik i, hvilke overvejelser medielederne har haft i kølvandet på sexismedebatten, hvor de ser de største hurdler, og hvilke konkrete tiltag, de har sat i værk/planlægger at sætte i værk.

Key findings

På baggrund af interviewene af de ti ledere samt de forslag til løsninger, der udvikles gennem en workshop med studerende, forventes en ny viden om, hvordan mediearbejdspladser kan tackle problemer med sexisme.
Samtidig udvikles til praktianter og studerende nogle redskaber til aktivt at kunne håndtere og søge hjælp til eventuelle overgreb i fremtiden.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/2030/04/21

Keywords

  • journalism

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.