Project Details

Description

Fritidspædagogikken, som denne forstås og praktiseres af pædagoger på vores skoler, står i overvejende grad på en almenpædagogisk grund. Ligeledes synes det i udstrakt grad at forholde sig således, at de kerneelementer, der konsituerer pædagogfagligheden i relation til fritids-pædagogikken, har et almenpædagogisk grundlag. Fritidspædagogikken er imidlertid også en central del af det pædagogiske tilbud, der gives til børn med særlige vanskeligheder og behov. Et stigende antal elever modtager specialtibud, hvor fritidsdelen således foregår i særlige rammer. Vi ved imidlertid meget lidt om, hvad der kendetegner grundlag for god fritidspædagogik, når denne har specialpædagogiske konturer og forankringer. Projektet vil gennem et mixed methods forskningsdesign skabe praksisnær og anvendelsesorienteret viden om grundlag for god fritidspædagogik i skolens specialtilbud.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2231/12/22

Keywords

  • special needs education