Gruppearbejde i laboratoriet - opgavefordeling i forbindelse med praktisk arbejde

Project Details

Description

Der findes mange studier, som har undersøgt studiegruppearbejde og dertilhørende gruppedynamik i undervisningen ud fra et alment didaktisk perspektiv. I naturfag arbejder studerende ofte i grupper i forbindelse med praktisk arbejde i laboratoriet, men beskrivelser af gruppedynamik og roller i forbindelse med det praktiske arbejde i laboratoriet synes ikke at være dokumenteret i en dansk kontekst.
Vi ønsker at bidrage til at udvikle laboratorieundervisningen på læreruddannelsen med sigte på, at vores lærerstuderende bliver bevidste om, hvordan det praktiske arbejde kan praktiseres bedst muligt med det størst mulige udbytte ud fra de mål, der fastsættes. Formålet med projektet er dels at undersøge og identificere forskellige studenterroller i forbindelse med laboratoriearbejde.
StatusActive
Effective start/end date01/08/2301/01/26

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • teacher education