Guide til ordblindevenlig didaktik i skolen

Project Details

Description

Projektet ”Ordblindevenlig didaktik og coaching” sigter mod at øge mulighederne for læringsudbytte og skriftsproglig handlekompetence hos elever med ordblindhed i almenundervisningen på 3.-9. klassetrin i Solrød og Fredensborg kommuner.
Det sker ved at kvalificere læsevejlederes viden om, hvordan undervisningen kan
organiseres og tilrettelægges blandt andet med inddragelse af læse-skrive-teknologi (LST), så elever med ordblindhed får øgede muligheder for læring i almenundervisningen.

Key findings

Guidelines med videoer, tekst og værkstøjer på www.emu.dk
AcronymGODS
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1829/02/20

Keywords

  • language development
  • reading
  • inclusion
  • public school