Guide til varmegenvinding fra industrielle rensningsanlæg på baggrund af 2 cases

Project Details

Description

Dette projekt vil gennem analyse af to industriellse rensningsanlæg afdække potentialet for energibesparelser ved at udnytte overskudsvarmen og sikre korrekt temperatur i rensningsprocessen ved hjælp af varmepumper. Resultaterne samles i en guide til screening af potentialet for varmegenindvinding fra rensningsanlæg på fødevarervirksomheder.

Projektet omfatter:
1) Målinger af temperaturer og processtrømme i de to rensningsanlæg. Udtagning af og analyser af vandprøver.
2) Analyser af spildevandets indhold og temperaturernes indflydelse på renseprocessen.
3) Analyser af potentiale for varmegenindvinding samt forbedring af rensningsprocessen.
4) Udvikling af systemløsning med varmepumpe for udnyttelse af energien fra rensningsanlægget i virksomheden eller eksternt fra nabovirksomheder eller fjernvarme.
5) Udarbejdelse af test og checkliste og guide for virksomheder og energirådgivere til vurdering af mulighederne for varmegenindvinding fra industrielle rensningsanlæg.
6) Formidling af resultater til energirådgivere og markedsføring af løsning overfor fødevarevirksomheder.

Projektet er et samarbejde mellem Aqua-service, DHI, Verdo Go Green, Essentia, Danpo og VIA Byggeri, Energi & Miljø på VIA University College.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/1601/04/18

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Aqua-service (Project partner)
  • DHI (Project partner)
  • Verdo Go Green (Project partner)
  • Essentia (BHJ A/S) (Project partner)
  • Danpo (Project partner)

Keywords

  • renewable energy
  • heat pumps