Har vi glemt far, bonusfar og deres familier og netværk i det sociale arbejde med børn og unge?

Project Details

Description

Formålet med projektet, er at bidrage med forskningsbaseret viden omkring myndighedssagsbehandlerens afdækning af barnets/ den unges familier/netværk, samt deres inddragelse af og samarbejde med barnet/den unge, forældremyndighedsindehaveren og netværk med særlig fokus på far, bonusfar og deres familier.

I projektet undersøges i hvilket kvantitative omfang far, bonusfar og deres familier og netværk inddrages i to kommuners børn og unge sager, samt hvordan myndighedssagsbehandleren fagligt og metodisk afdækker barnets/ den unges familier og netværk. Projektet har desuden fokus på de udfordringer der er i forhold til inddragelsen, samt hvilken betydning inddragelsen har for de involverede parter.

Undersøgelsesdesignet er baseret på en mixed methods tilgang, hvor der i analyserne inddrages data fra forskellige kilder, herunder kvantitative registreringer, dokumenter samt kvalitative interviews.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1931/12/21

Keywords

  • socially endangered youth
  • social counseling
  • youth in care
  • social work and social conditions
  • children and youth
  • socially endangered
  • gender/gender differences
  • children in care
  • parents
  • socially endangered