Helhedsorienteret undervisning i FGU

Project Details

Description

Under forskningscenteret UUP er jeg i gang med et forsknings- og udviklingsprojekt omkring helhedsorienteret undervisning i FGU. Helhedsorienteret undervisning er en af de 15 didaktiske principper for FGU, som skal være med til at forme uddannelsen. Fra politisk side er det ambitionen at lave en ungdomsuddannelse, der både motiverer og fastholder eleverne, og her får den helhedsorienterede undervisning en betydningsfuld rolle, for netop at skabe sammenhænge og mening for eleverne. Helhedsorienteret undervisning er en undervisningsform, der opererer med, at delene i undervisningen peger frem mod en helhed. Spørgsmål er så, hvad er dele, hvad er helheder, hvordan planlægger FGU underviserne helhedsorienteret undervisning, og oplever eleverne, at undervisningen er helhedsorienteret?
Projektet indeholder interviews med undervisere og elever på FGU, og undersøgelserne munder ud i en artikel.
StatusActive
Effective start/end date04/01/2131/12/21

Keywords

  • high school level education