Project Details

Description

Projektet retter sig mod at understøtte pædagoger og lærere i dagtilbud og skoler i den kommende genåbningsfase, hvor retningslinjerne bl.a. går på, at så mange aktiviteter som muligt skal foregå udendørs. Projektet skal her og nu synliggøre eksisterende redskaber og give inspiration i forhold til pædagogers og læreres arbejde med udeliv og udeskole i den kommende genåbningsfase. Projektets faser muliggør, at der både kan arbejdes med, at kvalificere udeliv og udeundervisning samtidig med, at der kan skabes værdifuld viden, der kan bruges i forhold til fremtidig håndtering af lignende situationer herunder eksempelvis senere bølger af Covid-19.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/2031/03/22

Collaborative partners

Keywords

  • outdoor education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.