Holistic Alignment: Sammenhængskraft og forståelse af sammenhængene i hele virksomhedens værdikæde som udgangspunkt for uddannelsen af eksport og teknolgibachelorer

Project Details

Description

Vision: At bidrage til at skabe arbejdskraft til danske eksport- og produktionsvirksomheder, der både forstår og begår sig i alle led i virksomhedens værdikæde med professionel dømmekraft og handlekompetence.

Key findings

Flere nordjyske SMV'er (praktikværter og aftagere af dimittender fra uddannelsen Eksport og teknologi) melder tilbage, at de ser stort potentialet i at de studerende forstår sammenhængene i virksomheden.
Short titleHolistic Alignment
StatusFinished
Effective start/end date08/11/1931/12/22

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • business community, trade and economy