Holistisk og nærværende sygepleje gennem mødet med kunst under uddannelse

Project Details

Description

Projektets formål er at udvikle kunstbaseret undervisning til sygeplejerskeuddannelsen samt udvikle viden om, hvordan sygeplejerskestuderende oplever, at deltagelsen i kunstbaseret undervisning kan understøtte udviklingen af kompetencer indenfor personcentreret sygepleje.

Projektets primære målgruppe sygeplejerskestuderende, mens den sekundære målgruppe er undervisere på sygeplejerskeuddannelsen og formidlere på Kunsten. Projektet når sine mål gennem workshops for de studerende, en kompetenceløftdag for undervisere samt et forskningsspor.

Layman's description

Internationalt set, er der siden 80’erne anvendt kunst som virkemiddel i undervisning på sygeplejerskeuddannelser. Der ses ligeledes en stigende tendens for kunstbaserede undervisningsmetoder mhp. at fremme andre kompetencer hos sygeplejerskestuderende end tekniske og videnskabelige. Der ses flere potentialer i anvendelsen af kunstbaserede undervisningsmetoder, og ligeledes udfordringer i at implementere disse i læringsmålstyrede studieordninger.

Der foretages en kvalitativ undersøgelse, hvor der indsamles data gennem deltagende observation samt fokusgrupper.
StatusActive
Effective start/end date29/11/2230/09/24

Collaborative partners

  • Kunsten (lead)

Keywords

  • education, professions and jobs