Horsens Vand - Udnyttelse af varme fra energipæle

  Project Details

  Description

  Horsens Vand ønsker at synliggøre og skabe fokus på virksomhedens grønne profil. I forbindelse med udvidelse af centralrenseanlægget på Horsens Havn har Horsens Vand derfor haft et ønske at tænke grønne teknologier ind i byggeriet. Samtidig ønsker Horsens Vand at bidrage og støtte op om den forskning/udvikling der sker indenfor vedvarende energi i lokalområdet.
  Ved udvidelsen af centralrenseanlægget skal der opføres to nye procestanke. Begge tanke skal pælefunderes pga. dårlige jordbundsforhold. Her tænkes anvendt energipæle. En energipæl er en piloteringspæl, hvor der er indstøbt varmeslanger, som anvendt ved et almindeligt lodret jordvarme-anlæg. Ved brug af energipæle fås en løsning, hvor der dels er taget hensyn til funderingsforhold, dels tænkt på byggeriets varmebehov. Udover at tænke varmeudnyttelse fra energipæle arbejdes der ligeledes med tanken om at udnytte overskudsvarme fra spildevandet i procestanken.
  StatusFinished
  Effective start/end date03/04/1231/03/13